woord OT NT apo Bijbel
honderdenzevenenveertig0011

Vindplaatsen van honderdenzevenenveertig in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Makkabee├źn 3:37
En de koning nam bij zich de helft der krijgsmachten die overig waren, en vertrok van Antiochi├ź, van zijn koninklijke stad, in het jaar honderdenzevenenveertig; en over de rivier Eufraat gegaan zijnde, doortrok hij de bovenlanden.