woord OT NT apo Bijbel
honderdenzevenenzestigste0011

Vindplaatsen van honderdenzevenenzestigste in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Makkabee├źn 11:19
En Demetrius werd koning in het honderdenzevenenzestigste jaar.