woord OT NT apo Bijbel
honderdenzeventien0011

Vindplaatsen van honderdenzeventien in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Ezra 3:2
En voor al zijn vorsten, en krijgsoversten, en oversten der landen, die onder hem waren van Indië aan tot Ethiopië toe, in de honderdenzeventien provinciën.