woord OT NT apo Bijbel
honderdenzeventigduizend0011

Vindplaatsen van honderdenzeventigduizend in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judith 7:2
Zo trokken alle kloeke mannen onder hen op in die dag. En hun macht van strijdbare mannen was honderdenzeventigduizend man te voet, en twaalfduizend te paard, behalve de krijgsrusting; en daar was een zeer grote menigte van mannen, die onder hen te voet waren.