woord OT NT apo Bijbel
honderdmaal3003

Vindplaatsen van honderdmaal in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

2 Samuël 24:3
Toen zeide Joab tot den koning: Nu doe de HEERE, uw God, tot dit volk, zoals deze en die nu zijn, honderdmaal meer, dat de ogen van mijn heer den koning het aanzien; maar waarom heeft mijn heer de koning lust tot deze zaak?

1 Kronieken 21:3
Toen zeide Joab: De HEERE doe tot Zijn volk, gelijk zij nu zijn, honderdmaal meer; zijn zij niet allen, o mijn heer koning, mijn heer tot knechten? Waarom verzoekt mijn heer dit? Waarom zou het Israël tot schuld worden?

Spreuken 17:10
De bestraffing gaat dieper in den verstandige, dan den zot honderdmaal te slaan.