woord OT NT apo Bijbel
honderdnegenendertig0011

Vindplaatsen van honderdnegenendertig in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Ezra 5:28
De deurwachters: de kinderen van Salum, de kinderen van Atar, de kinderen van Tolman, de kinderen van Dahub, de kinderen van Ateta, de kinderen van Tobi, allen tezamen honderdnegenendertig.