woord OT NT apo Bijbel
honderdnegenenveertigste0022

Vindplaatsen van honderdnegenenveertigste in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Makkabee├źn 6:16
En de koning Antiochus stierf aldaar, in het honderdnegenenveertigste jaar.

2 Makkabee├źn 13:1
In het honderdnegenenveertigste jaar kwam aan degenen die bij Judas waren ter ore, dat Antiochus Eupator met grote menigte aankwam tegen Judea.