woord OT NT apo Bijbel
honderdtweeënvijftigste0011

Vindplaatsen van honderdtweeënvijftigste in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Makkabeeën 9:3
En in de eerste maand van het honderdtweeënvijftigste jaar sloegen zij hun leger bij Jeruzalem op.