woord OT NT apo Bijbel
honderdvierenzeventigste0011

Vindplaatsen van honderdvierenzeventigste in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Makkabee├źn 15:10
In het honderdvierenzeventigste jaar is Antiochus opgetrokken naar het land zijner vaderen, en al de krijgsmachten kwamen te zamen bij hem, zodat er weinigen bij Tryfon waren.