woord OT NT apo Bijbel
honderdvoudige0101

Vindplaatsen van honderdvoudige in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 8:8
En het andere viel op de goede aarde, en opgewassen zijnde, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij: Wie oren heeft, om te horen, die hore.