woord OT NT apo Bijbel
honderdzevenentwintig0011

Vindplaatsen van honderdzevenentwintig in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Esther (apocr.) 16:1
DE grote koning Artaxerxes aan de honderdzevenentwintig Vorsten, gesteld over de landschappen, die van Indiƫ tot aan Morenland zijn, mitsgaders degenen, die onze zaken daar verzorgen, zij onze groet!