woord OT NT apo Bijbel
hongerde27110

Vindplaatsen van hongerde in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Genesis 41:55
Als nu gans Egypteland hongerde, riep het volk tot Farao om brood; en Farao zeide tot alle Egyptenaren: Gaat tot Jozef, doet wat hij u zegt.

Psalmen 50:12
Zo Mij hongerde, Ik zou het u niet zeggen; want Mijn is de wereld en haar volheid.