woord OT NT apo Bijbel
hongerde27110

Vindplaatsen van hongerde in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 1:17
Waar zijn de weldaden die ik u bewezen heb? Hebt gij niet in de woestijn, toen u hongerde, tot mij geroepen, zeggende: