woord OT NT apo Bijbel
hongeren84113

Vindplaatsen van hongeren in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 24:24
Die mij eten, zullen niet hongeren, en die mij drinken, zullen niet dorsten.