woord OT NT apo Bijbel
hongerige100111

Vindplaatsen van hongerige in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 4:2
Bedroef de hongerige ziel niet, en stel niemand uit zijn behoefte.