woord OT NT apo Bijbel
hongerigen2114

Vindplaatsen van hongerigen in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 107:36
En Hij doet de hongerigen aldaar wonen, en zij stichten een stad ter woning;

Jesaja 32:6
Want een dwaas spreekt dwaasheid, en zijn hart doet ongerechtigheid, om huichelarij te plegen, en om dwaling te spreken tegen den HEERE, om de ziel des hongerigen ledig te laten, en den dorstige drank te doen ontbreken.