woord OT NT apo Bijbel
hongerigen2114

Vindplaatsen van hongerigen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 1:53
Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld; en rijken heeft Hij ledig weggezonden.