woord OT NT apo Bijbel
honigraat2013

Vindplaatsen van honigraat in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Samuël 14:27
Maar Jonathan had het niet gehoord, toen zijn vader het volk bezworen had, en hij reikte het einde van den staf uit, die in zijn hand was, en hij doopte denzelven in een honigraat; als hij nu zijn hand tot zijn mond wendde, zo werden zijn ogen verlicht.

Spreuken 16:24
Liefelijke redenen zijn een honigraat, zoet voor de ziel, en medicijn voor het gebeente.