woord OT NT apo Bijbel
honigraten1102

Vindplaatsen van honigraten in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Hooglied 5:1
Ik ben in Mijn hof gekomen, o Mijn zuster, o bruid! Ik heb Mijn mirre geplukt met Mijn specerij; Ik heb Mijn honigraten met Mijn honig gegeten; Ik heb Mijn wijn, mitsgaders Mijn melk gedronken. Eet, vrienden! drinkt, en wordt dronken, o liefsten!