woord OT NT apo Bijbel
honigzeem5005

Vindplaatsen van honigzeem in het Oude Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 5 verzen.

Psalmen 19:11
Zij zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honig en honigzeem.

Spreuken 5:3
Want de lippen der vreemde vrouw druppen honigzeem, en haar gehemelte is gladder dan olie.

Spreuken 24:13
Eet honig, mijn zoon! want hij is goed, en honigzeem is zoet voor uw gehemelte.

Spreuken 27:7
Een verzadigde ziel vertreedt het honigzeem; maar aan een hongerige ziel is alle bitter zoet.

Hooglied 4:11
Uw lippen, o bruid! druppen van honigzeem; honig en melk is onder uw tong, en de reuk uwer klederen is als de reuk van Libanon.