woord OT NT apo Bijbel
hoofde2204

Vindplaatsen van hoofde in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Genesis 47:31
En hij zeide: Zweer mij! en hij zwoer hem. En Israƫl boog zich ten hoofde van het bed.

Esther 6:12
Daarna keerde Mordechai wederom tot de poort des konings; maar Haman werd voortgedreven naar zijn huis, treurig en met bedekten hoofde.