woord OT NT apo Bijbel
hoofde2204

Vindplaatsen van hoofde in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Romeinen 8:19
Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods.

1 Korinthiƫrs 11:5
Maar een iegelijke vrouw, die bidt of profeteert met ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd; want het is een en hetzelfde, alsof haar het haar afgesneden ware.