woord OT NT apo Bijbel
hoofdgat1001

Vindplaatsen van hoofdgat in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Exodus 28:32
En het hoofdgat deszelven zal in het midden daarvan zijn; dit gat zal een boord rondom hebben van geweven werk; als het gat eens pantsiers zal het daaraan zijn, dat het niet gescheurd worde.