woord OT NT apo Bijbel
hoofds282232

Vindplaatsen van hoofds in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

MattheĆ¼s 10:30
En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld.

Lukas 12:7
Ja, ook de haren uws hoofds zijn alle geteld. Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.