woord OT NT apo Bijbel
hoofdschedel2103

Vindplaatsen van hoofdschedel in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 23:33
En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedel plaats, kruisigden zij Hem aldaar, en de kwaaddoeners, den een ter rechter zijde en den ander ter linker zijde.