woord OT NT apo Bijbel
hoofdschedelplaats0303

Vindplaatsen van hoofdschedelplaats in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

MattheĆ¼s 27:33
En gekomen zijnde tot de plaats, genaamd Golgotha, welke is gezegd Hoofdschedelplaats,

Marcus 15:22
En zij brachten Hem tot de plaats Golgotha, hetwelk is, overgezet zijnde, Hoofdschedelplaats.

Johannes 19:17
En Hij, dragende Zijn kruis, ging uit naar de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha;