woord OT NT apo Bijbel
hoofdschudding1001

Vindplaatsen van hoofdschudding in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 44:15
Gij stelt ons tot een spreekwoord onder de heidenen, tot een hoofdschudding onder de volken.