woord OT NT apo Bijbel
hoofdsiersel0011

Vindplaatsen van hoofdsiersel in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judith 10:3
En zij wies haar lichaam geheel met water, en zalfde dat met kostelijke dikke zalf, en zij vlocht het haar van haar hoofd, en zette een hoofdsiersel daarop, en deed haar vreugde-klederen aan, waarmede zij bekleed was in de dagen van het leven haars mans Manasse.