woord OT NT apo Bijbel
hoofdsteen1001

Vindplaatsen van hoofdsteen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Zacharia 4:7
Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel zult gij worden tot een vlak veld; want hij zal den hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen: Genade, genade zij denzelven!