woord OT NT apo Bijbel
hoofdstuk1001

Vindplaatsen van hoofdstuk in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Job 40:14
Hij is een hoofdstuk der wegen Gods; die hem gemaakt heeft, heeft hem zijn zwaard aangehecht.