woord OT NT apo Bijbel
hoofdvorst3003

Vindplaatsen van hoofdvorst in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Ezechiël 38:2
Mensenkind! zet uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog, den hoofdvorst van Mesech en Tubal; en profeteer tegen hem,

Ezechiël 38:3
En zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan u, o Gog, gij hoofdvorst van Mesech en Tubal!

Ezechiël 39:1
Voorts, gij mensenkind! profeteer tegen Gog, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan u, o Gog, hoofdvorst van Mesech en Tubal!