woord OT NT apo Bijbel
hoog6311680

Vindplaatsen van hoog in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 16:15
En Hij zeide tot hen: Gij zijt het, die uzelven rechtvaardigt voor de mensen; maar God kent uw harten; want dat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God.