woord OT NT apo Bijbel
hooggezetenen1001

Vindplaatsen van hooggezetenen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 26:5
Want Hij buigt de hooggezetenen neder, de verheven stad; Hij vernedert ze, Hij vernedert ze tot de aarde toe, Hij doet ze tot aan het stof reiken.