woord OT NT apo Bijbel
hoogheden1001

Vindplaatsen van hoogheden in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Prediker 10:6
Een dwaas wordt gezet in grote hoogheden, maar de rijken zitten in de laagte.