woord OT NT apo Bijbel
hoogheid252431

Vindplaatsen van hoogheid in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 TimotheĆ¼s 2:2
Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.

Jakobus 1:9
Maar de broeder, die nederig is, roeme in zijn hoogheid.