woord OT NT apo Bijbel
hoogmoed2111133

Vindplaatsen van hoogmoed in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jakobus 4:16
Maar nu roemt gij in uw hoogmoed; alle zodanige roem is boos.