woord OT NT apo Bijbel
hoogmoedig0134

Vindplaatsen van hoogmoedig in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 TimotheĆ¼s 6:17
Beveel den rijken in deze tegenwoordige wereld, dat zij niet hoogmoedig zijn, noch hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op den levenden God, Die ons alle dingen rijkelijk verleent, om te genieten;