woord OT NT apo Bijbel
hoogmoedige5027

Vindplaatsen van hoogmoedige in het Oude Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 5 verzen.

Job 28:8
De jonge hoogmoedige dieren hebben het niet betreden, de felle leeuw is daarover niet heengegaan.

Job 40:6
Strooi de verbolgenheden uws toorns uit, en zie allen hoogmoedige, en verneder hem!

Job 40:7
Zie allen hoogmoedige, en breng hem ten onder; en verpletter de goddelozen in hun plaats!

Job 41:25
Hij aanziet alles, wat hoog is, hij is een koning over alle jonge hoogmoedige dieren.

Prediker 7:8
Het einde van een ding is beter dan zijn begin; de lankmoedige is beter dan de hoogmoedige.