woord OT NT apo Bijbel
hoogmoedigen2103

Vindplaatsen van hoogmoedigen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 1:51
Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm; Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten.