woord OT NT apo Bijbel
hoogmoedigheden1001

Vindplaatsen van hoogmoedigheden in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 31:21
Gij verbergt hen in het verborgene Uws aangezichts voor de hoogmoedigheden des mans; Gij versteekt hen in een hut voor den twist der tongen.