woord OT NT apo Bijbel
hoogmoediglijk1001

Vindplaatsen van hoogmoediglijk in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Deuteronomium 18:20
Maar de profeet, die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een woord in Mijn Naam, hetwelk Ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in den naam van andere goden, dezelve profeet zal sterven.