woord OT NT apo Bijbel
hoogmoeds2013

Vindplaatsen van hoogmoeds in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Spreuken 14:3
In den mond des dwazen is een roede des hoogmoeds; maar de lippen der wijzen bewaren hen.

Ezechiƫl 16:56
Ja, uw zuster Sodom is in uw mond niet gehoord geweest, ten dage uws groten hoogmoeds,