woord OT NT apo Bijbel
hoogsten2013

Vindplaatsen van hoogsten in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Ezra 8:21
Dat zo wat Ezra, de priester en leermeester, van de wet des hoogsten Gods zal aanschrijven, die zij hem vlijtig zullen geven,