woord OT NT apo Bijbel
hoogt1001

Vindplaatsen van hoogt in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 68:5
Zingt Gode, psalmzingt Zijn Naam; hoogt de wegen voor Dien, Die in de vlakke velden rijdt, omdat Zijn Naam is HEERE; en springt op van vreugde voor Zijn aangezicht.