woord OT NT apo Bijbel
hoogtijd1001

Vindplaatsen van hoogtijd in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Klaagliederen 2:6
Vau. En Hij heeft Zijn hut met geweld afgerukt, als een hof, Hij heeft Zijn vergaderplaats verdorven; de HEERE heeft in Sion doen vergeten den hoogtijd en den sabbat, en Hij heeft in de gramschap Zijns toorns den koning en den priester smadelijk verworpen.