woord OT NT apo Bijbel
hoogtijdsdag1001

Vindplaatsen van hoogtijdsdag in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Hosea 9:5
Wat zult gijlieden dan doen op een gezetten hoogtijdsdag, en op een feestdag des HEEREN?