woord OT NT apo Bijbel
hoogwaardige0101

Vindplaatsen van hoogwaardige in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Petrus 1:17
Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb.