woord OT NT apo Bijbel
hoon1001

Vindplaatsen van hoon in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Ezechiƫl 5:15
Zo zal de smaadheid en hoon een onderwijs en ontzetting den heidenen zijn, die rondom u zijn, wanneer Ik over u gerichten in toorn, en in grimmigheid, en in grimmige straffen oefenen zal; Ik, de HEERE, heb het gesproken!