woord OT NT apo Bijbel
hoonde2002

Vindplaatsen van hoonde in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

2 Samuël 21:21
En hij hoonde Israël; maar Jonathan, de zoon van Simea, Davids broeder, sloeg hem.

1 Kronieken 20:7
En hij hoonde Israël, maar Jonathan, de zoon van Simea, den broeder van David, versloeg hem.