woord OT NT apo Bijbel
hoopt2518

Vindplaatsen van hoopt in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 31:25
Zijt sterk, en Hij zal ulieder hart versterken, allen gij, die op den HEERE hoopt!

Zacharia 9:12
Keert gijlieden weder tot de sterkte, gij gebondenen, die daar hoopt! ook heden verkondig Ik, dat Ik u dubbel zal wedergeven;